Persbericht

Fortuna evalueert

“Na de vele successen van de voorbije jaren, hebben we binnen en buiten eens goed om ons heen gekeken. En tot de conclusie gekomen dat het anders moet. Vorig jaar waren we bijna landskampioen en toen constateerden we al dat er binnen onze organisatie op alle fronten – bestuurlijk, sportief, faciliteiten, etc. – zaken dienden te verbeteren. Vervolgens zagen we recent het uiteenvallen van de BeNeliga, toonaangevende clubs zoals FC Twente die onverwacht in de problemen kwamen, etc. Anderzijds zijn er natuurlijk ook de successen van de NL-nationale teams op EK’s (U-19 kampioen met coach Andre Koolhof) en WK’s (het lopende WK in Canada met coach Roger Reijners). Als je dit allemaal temidden van het MeisjesVrouwenvoetbal Nederland constateert, dan moet je een nieuw meerjarig plan maken, en handelen naar de inzichten die je hebt. En dat doen we, dat is de verantwoordelijkheid en verplichting die je als bestuur Vrouwenvoetbal Fortuna Sittard-Geleen hebt.

En werkt aan toekomst

We hebben de voorbije maanden deze zaken structureel aangepakt, met het doel een nieuwe basis te leggen voor de continuiteit en door-ontwikkeling van het MeisjesVrouwenvoetbal in het internationale stukje Nederland, dat Limburg heet. Daarbij kiezen we zeer bewust voor vernieuwing, meer structuur en meer kwaliteit. De voorbije maanden is dat proces in een stroomversnelling geraakt omdat belangrijke externe partijen hierbij aanhaakten en meeduwen, richting toekomst.

In sportief opzicht heeft dat inmiddels geleid tot de lat hoger leggen, met een nieuwe technische staf onder coordinatie van Marc Piron (tevens hoofdcoach Team 1) en een nieuwe frisse selectie. De komende periode werken we hard verder aan de nadere invulling van de plannen.

Vooraf aan start uitgebreidere informatie

Voor de start van het nieuwe seizoen zullen we een persvoorlichting organiseren en de status en voortgang verder toelichten”.

Hans Donners

(woordvoerder namens Vrouwenvoetbal Fortuna Sittard-Geleen)